Hoppa till innehåll

Våra tjänster

Besiktning – Provtagning – Analys – Underhållsplanering – Kostnadskalkyler – Myndighetskontakter – Projektering – Upphandling – Kontroll – Byggledning – Kontrollansvarig enl PBL – Slutbesiktning

Besiktning

Många fastigheter ser vid första anblicken bra ut, men vid närmare granskning återfinns ofta brister i någon form. Dessa behöver inte vara speciellt allvarliga för stunden men bör kartläggas och eventuellt förebyggas för att förhindra framtida mer omfattande problem med dyra kostnader som följd. Kom ihåg att ett förebyggande underhåll är ett bra sätt att minimera framtida reparationskostnader!

Vi på Betongkonsulten har flera års erfarenhet av statusbesiktningar och hjälper gärna till med en bedömning av din fastighet.

Vi besiktigar:

 • Balkonger/Loftgångar
 • Tegel- och putsfasader
 • Gårdsbjälklag
 • Parkeringshus/parkeringsdäck

Utöver ovanstående är vi även behjälpliga med andra konstruktioner på huset som tak, fönster med mera.

En statusbesiktning innehåller vanligtvis ett par av nedanstående punkter beroende på konstruktion:

 • Insamling av data (ritningar mm)
 • Okulärbesiktning
 • Fotodokumentation
 • Urtagning av provkroppar
 • Karbonatiseringsmätning
 • Täckskiktsmätning
 • Kloridmätning
 • Bestämning av betongkvalitet
 • Kostnadsförslag på åtgärder
 • Protokoll, rapporter

Projektering

Vi guidar er genom hela processen från idéstadiet till färdiga bygghandlingar. Vid en enklare renovering krävs oftast inget bygglov men vid större ingrep som byte av fasad eller förlängning av balkonger krävs kompletta bygglovshandlingar.

En större renovering eller nybyggnation kräver idag mycket av beställaren. Vi kan hjälpa er med praktiska detaljer som myndighetskontakter, upprättande av kontrakt och upprättande av ett förfrågningsunderlag. Vi ser till att förfrågningsunderlaget skickas till rätt entreprenörer beroende på typ av projekt för bästa pris och kvalitet.

projektering

Byggledning

Vi erbjuder er som kund att låta oss ta hand om byggledning och kontroll av ditt projekt.

Detta ingår vanligtvis i byggledningen:

 • Möten- vi håller i möten (startmöte, byggmöten, slutmöte mm) och för protokoll.
 • Platsbesök- vi utför platsbesök för att kontroller att projekten utförs korrekt.
 • Besiktningar- vi utför bland annat delbesiktningar och slutbesiktning.
 • Kontrollansvarig- kräver projektet ett bygglov kan vi vara kontrollansvariga.