Renovering av växtkar för Stora Gårda Samfällighetsförening

nytt växtkar

På gården finns uppmurade växtkar i tegel och betong. Under 2019 utfördes första etappen där man renoverade 4 av 30 växtkar. Under 2021-2023 skall man fortsätta renovera kvarstående växtkar.