Statusbesiktning – Åtgärdsprogram – Projektering –

Upphandling – Kvalitetsansvar – Byggledning – Slutbesiktning