Hoppa till innehåll


Besiktning – Provtagning – Analys – Underhållsplanering – Kostnadskalkyler – Myndighetskontakter – Projektering – Upphandling – Kontroll – Byggledning –
Kontrollansvarig enl. PBL – Slutbesiktning