Projektering

Vi guidar er genom hela processen från idéstadiet till färdiga bygghandlingar. Vid en enklare renovering krävs oftast inget bygglov men vid större ingrepp som byte av fasad eller förlängning av balkonger krävs kompletta bygglovshandlingar.

En större renovering eller nybyggnation kräver idag mycket av beställaren. Vi kan hjälpa er med praktiska detaljer som myndighetskontakter, upprättande av kontrakt och upprättande av ett förfrågningsunderlag. Vi ser till att förfrågningsunderlaget skickas till rätt entreprenörer beroende på typ av projekt för bästa pris och kvalitet.