Tegel- och putsfasader

Vanliga problem med tegelfasader är fuktgenomträngning och rostsprängning.

Under perioden 1940-1970 var det vanligt att använda icke rostfri armering för att fästa tegelväggen och denna armering har idag börjat rosta med rostsprängning som resultat.

Fuktgenomträngning kan bero på att fogarna mellan teglet är urlakat, poröst, och därför låter fukt tränga igenom.

 

IMG_0361

Vid en fasadbesiktning använder vi oss vanligtvis av en lift för att komma åt och syna hela fasaden.