Parkeringshus/parkeringsdäck

Vanliga skador på p-däck och p-hus är kloridskador på pelare och bjälklag.

Den största orsaken är bilarna som drar med sig tösalter in vintertid från vägar, men även fastighetsägaren själv orsakar skador då ytor saltas vintertid för att förhindra halka. Saltet försvinner dock aldrig utan det torkar och ligger passivt under den torra perioden. När vatten tillförs fortsätter inträngningen i betongen. Tillsammans med allt för dåliga täckskikt accelererar detta skadeförloppet.