Gårdsbjälklag

Vanliga skador på gårdsbjälklag är vattenläckage och frostskadad betong.

Läckageproblem uppstår vanligtvis då tätskiktet är punkterat eller på annat sätt bristfälligt. Dåligt utförda dilatationsfogar är också ett problem. Kvarstående vatten, i lågpunkter som inte överensstämmer med brunnarnas placering, är ett annat vanligt problem som ökar risken för läckage och frostskador.