Besiktning

1Många fastigheter ser vid första anblicken bra ut, men vid närmare granskning återfinns oftast brister i någon form. Dessa behöver inte vara speciellt allvarliga för stunden, men bör kartläggas och eventuellt förebyggas för att förhindra framtida mer omfattande problem med dyra kostnader som följd. Kom ihåg att ett förebyggande underhåll är ett bra sätt att minimera framtida reparationskostnader!

Vi på BetongKonsulten har flera års erfarenhet av statusbesiktningar och hjälper gärna till med en bedömning av din fastighet.

Vi besiktigar:

Balkonger/loftgångar

Tegel- och putsfasader

Gårdsbjälklag

Parkeringshus/parkeringsdäck

 

Utöver ovanstående är vi även behjälpliga med andra konstruktioner på huset som tak,fönster med mera. Hör av er så försöker vi hjälpa till med ditt problem!

 

En statusbesiktning innehåller vanligtvis ett par av nedanstående punkter beroende på typ av konstruktion:

  • Insamling av data (ritningar m.m.)
  • Okulärbesiktning
  • Fotodokumentation
  • Urtagning av provkroppar
  • Karbonatiseringsmätning
  • Täckskiktsmätning
  • Kloridmätning
  • Bestämning av betongkvalitet
  • Kostnadsförslag på åtgärder
  • Protokoll,rapporter