Våra tjänster

Vi kan hjälpa Er med:

 

 • Besiktning
 • Provtagning
 • Analys
 • Underhållsplanering
 • Kostnadskalkyler
 • Myndighetskontakter
 • Projektering
 • Upphandling
 • Kontroll
 • Byggledning
 • Kontrollansvarig enl. PBL
 • Slutbesiktning

Vad är det för fel?

Betong, tegel och puts har länge ansetts vara ett beständigt material.

På senare tid har det dock visat sig att så inte är fallet. Nu ser vi rersultaten:

karbonatisering, kloridskador, frostskador med mera.

Dessa skador medför bland annat korrosion på armering och infästningar, vattenläckage,

ökad porositet och skiktningar, med nedsatt hållfasthet som följd.

För att få kontroll på skadorna bör samtliga konstruktioner besiktigas.

Därefter kan rätt åtgärd budgeteras, planeras och utföras i rätt tid.

Kom ihåg!

Förebyggande underhåll är ett bra sätt att minimera framtida reparationskostnader.