Peter Svensson

Peter är utbildad byggnadsingenjör och har lång erfarenhet inom branschen.
Huvudsakliga uppgifter är projektering, projektledning, kontrollansvar och statusbesiktningar.