Miljö

MILJÖPOLICY FÖR BETONGKONSULTEN AB

BetongKonsulten AB skall verka för ett långsiktigt och uthålligt samhälle genom att
erbjuda tjänster med hänsyn till både människa och miljö.

Vårt syfte för rätt miljöbeteende är följande:

· Anpassning till platsen
· Resurshushållning
· Slutna kretslopp
· Sund miljö

Detta uppnås genom att:

· Minimera effekterna av ingreppen på natur och värna om biologisk
mångfald.

· Engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap,
utbildning och fortlöpande dialog.

· Uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom
miljöområdet.

· Arbeta med ständiga förbättringar avseende miljön.

· Stimulera forsknings- och utvecklingsarbeten inom miljöområdet.

· Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter

Miljöpolicy för BetongKonsulten AB