Om oss

 

Vi är ett mindre byggkonsultföretag som tillhandahåller konsulttjänster
i samband med renovering och underhåll av befintliga fastigheter.
Våra kunder är fastighetsägare av flerbostadshus och bostadsrättsföreningar.

Företaget startades 1994 och har sitt kontor i Rollsbo Industriområde i Kungälv.
Arbetsfältet är till största delen koncentrerat till Västsverige, men vi
är även behjälpliga i övriga delar av landet.
Vi hjälper våra beställare med olika typer av underhållsåtgärder på fastigheterna.

Vår spetskunskap finns inom allt som rör betong- och cementrelaterade konstruktioner så som:
– Parkeringsdäck
– Gårdsbjälklag
– Terrasser
– Balkonger
– Tegel- och putsfasader.

Vi är även behjälpliga med resterande delar av ytterskalet på fastigheten, t ex:
– Tak
– Fönster m.m.

Vår idé är att erbjuda Er kunder hjälp från steg ett till färdigt projekt:

– Förbesiktning/statusbesiktningar med åtgärdsförslag och kostnadskalkyler av befintliga konstruktioner.
– Ta fram förfrågningshandlingar för att konkurrensutsätta upphandling av entreprenader.
– Projektledning och byggplatskontroller under genomförandeskedet.