Medarbetare

Jonas Lager

Byggnadsingenjör

Jonas har lång erfarenhet från branschen.
Huvudsakliga uppgifter är projektledning, projektering, kontrollansvar och statusbesiktningar.

Peter Svensson

Byggnadsingenjör

Peter är utbildad byggnadsingenjör och har lång erfarenhet inom branschen.
Huvudsakliga uppgifter är projektering, projektledning, kontrollansvar och statusbesiktningar.

Roger Svensson

Projektledare

Roger har erfarenhet av projektledning från tidigare jobb som ledande montör.
Hos oss arbetar han främst med projektledning och statusbesiktningar.

Lars-Mikael Jareflo

Projektledare